ورق سقف راه راه

 • Color coated corrugated sheet

  ورق موجدار با روکش رنگی

  ورق سقف فولادی موجدار از ورق پوشش داده شده رنگی و ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده و توسط Roll Forming Machine پردازش می شود.

  ضخامت:0.12mm-0.6m

  عرض:600mm-1050mm

  طول:1.8 متر تا 12 متر

  با توجه به اشکال مختلف، عمدتا به کاشی های T شکل، کاشی های راه راه، کاشی های لعاب دار و غیره تقسیم می شود.

  با توجه به مواد مختلف فلزی، می توان آن را به ورق های بام پوشش داده شده رنگی، ورق های سقف راه راه گالوانیزه گرم و سقف ورق گالوومی تقسیم کرد.

 • Color coated wave sheet

  ورق موج پوشش داده شده رنگی

  ورق سقف فولادی موجدار از ورق پوشش داده شده رنگی و ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده و توسط Roll Forming Machine پردازش می شود.

  ضخامت:0.12mm-0.6m

  عرض:600mm-1050mm

  طول:1.8 متر تا 12 متر

  با توجه به اشکال مختلف، عمدتا به کاشی های T شکل، کاشی های راه راه، کاشی های لعاب دار و غیره تقسیم می شود.

  با توجه به مواد مختلف فلزی، می توان آن را به ورق های بام پوشش داده شده رنگی، ورق های سقف راه راه گالوانیزه گرم و سقف ورق گالوومی تقسیم کرد.

 • Color coated T profile sheet

  ورق پروفیل T با روکش رنگی

  ورق سقف فولادی موجدار از ورق پوشش داده شده رنگی و ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده و توسط Roll Forming Machine پردازش می شود.

  ضخامت:0.12mm-0.6m

  عرض:600mm-1050mm

  طول:1.8 متر تا 12 متر

  با توجه به اشکال مختلف، عمدتا به کاشی های T شکل، کاشی های راه راه، کاشی های لعاب دار و غیره تقسیم می شود.

  با توجه به مواد مختلف فلزی، می توان آن را به ورق های بام پوشش داده شده رنگی، ورق های سقف راه راه گالوانیزه گرم و سقف ورق گالوومی تقسیم کرد.

 • Colored PPGI PPGL Glazed Tile

  کاشی لعابدار رنگی PPGI PPGL

  ورق سقف فولادی موجدار از ورق پوشش داده شده رنگی و ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده و توسط Roll Forming Machine پردازش می شود.

  ضخامت:0.12mm-0.6mm

  عرض:600mm-1050mm

  طول:1.8 متر تا 12 متر

  با توجه به اشکال مختلف، عمدتا به کاشی های T شکل، کاشی های راه راه، کاشی های لعاب دار و غیره تقسیم می شود.

  با توجه به مواد مختلف فلزی، می توان آن را به ورق های بام پوشش داده شده رنگی، ورق های سقف راه راه گالوانیزه گرم و سقف ورق گالوومی تقسیم کرد.

 • Best Price Building Materials Aluzinc Roofing Sheet

  بهترین قیمت مصالح ساختمانی ورق بام آلوزینک

  ورق سقف فولادی موجدار از ورق پوشش داده شده رنگی و ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده و توسط Roll Forming Machine پردازش می شود.

  ضخامت:0.12mm-0.6mm

  عرض:600mm-1050mm

  طول:1.8 متر تا 12 متر

  با توجه به اشکال مختلف، عمدتا به کاشی های T شکل، کاشی های راه راه، کاشی های لعاب دار و غیره تقسیم می شود.

  با توجه به مواد مختلف فلزی، می توان آن را به ورق های بام پوشش داده شده رنگی، ورق های سقف راه راه گالوانیزه گرم و سقف ورق گالوومی تقسیم کرد.

 • Galvanized Iron Roofing Sheet

  ورق سقف آهن گالوانیزه

  ورق سقف فولادی موجدار از ورق پوشش داده شده رنگی و ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده و توسط Roll Forming Machine پردازش می شود.

  ضخامت:0.12mm-0.6m

  عرض:600mm-1050mm

  طول:1.8 متر تا 12 متر

  با توجه به اشکال مختلف، عمدتا به کاشی های T شکل، کاشی های راه راه، کاشی های لعاب دار و غیره تقسیم می شود.

  با توجه به مواد مختلف فلزی، می توان آن را به ورق های بام پوشش داده شده رنگی، ورق های سقف راه راه گالوانیزه گرم و سقف ورق گالوومی تقسیم کرد.

 • PPGI Corrugated Roofing Sheet

  ورق سقف راه راه PPGI

  ورق سقف فولادی موجدار از ورق پوشش داده شده رنگی و ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده و توسط Roll Forming Machine پردازش می شود.

  ضخامت:0.12mm-0.6m

  عرض:600mm-1050mm

  طول:1.8 متر تا 12 متر

  با توجه به اشکال مختلف، عمدتا به کاشی های T شکل، کاشی های راه راه، کاشی های لعاب دار و غیره تقسیم می شود.

  با توجه به مواد مختلف فلزی، می توان آن را به ورق های بام پوشش داده شده رنگی، ورق های سقف راه راه گالوانیزه گرم و سقف ورق گالوومی تقسیم کرد.

 • Glazed Color Coated Roofing Sheet

  ورق بام با پوشش رنگی لعابدار

  ورق سقف فولادی موجدار از ورق پوشش داده شده رنگی و ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده و توسط Roll Forming Machine پردازش می شود.

  ضخامت:0.12mm-0.6m

  عرض:600mm-1050mm

  طول:1.8 متر تا 12 متر

  با توجه به اشکال مختلف، عمدتا به کاشی های T شکل، کاشی های راه راه، کاشی های لعاب دار و غیره تقسیم می شود.

  با توجه به مواد مختلف فلزی، می توان آن را به ورق های بام پوشش داده شده رنگی، ورق های سقف راه راه گالوانیزه گرم و سقف ورق گالوومی تقسیم کرد.

 • PPGL Corrugated Roofing Sheet

  ورق سقف راه راه PPGL

  ورق سقف فولادی موجدار از ورق پوشش داده شده رنگی و ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده و توسط Roll Forming Machine پردازش می شود.

  ضخامت:0.12mm-0.6m

  عرض:600mm-1050mm

  طول:1.8 متر تا 12 متر

  با توجه به اشکال مختلف، عمدتا به کاشی های T شکل، کاشی های راه راه، کاشی های لعاب دار و غیره تقسیم می شود.

  با توجه به مواد مختلف فلزی، می توان آن را به ورق های بام پوشش داده شده رنگی، ورق های سقف راه راه گالوانیزه گرم و سقف ورق گالوومی تقسیم کرد.